No Title
cv: 7657 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sEngineer
Gouderak
in overleg
passend werkOPLEIDINGEN:
* MTS: -Elektrotechniek
* HTS: -Elektrotechniek
* P.B.N.A.: -Specialisatie cursus voor instrumentatie en logische besturingen
* Siemens.: -Specialisatie cursus voor typische Teleperm applicaties
* Honneywell.: -TDC3000 en Data Manager cursus.


WERKERVARING:
2002 van der Leun, Engineer
Pre ontwerp besturingen diesel aangdreven pompen vanuit verschillende bedienings niveaus en de voortstuwing met verstelbare schroeven voor een hopperzuiger.

2001-2002 Marine en Offshore
Ergonomisch ontwerpen van een geintegrerde brug console voor Marine transport schepen inclusief integratie van communicatie, navigatie, radar en voortstuwings bedienningsapparatuur.


2001 ABB Lummus LHT, Sr. Instr. Engineer
Bewerken van in principe alle instr. requisities voor purchase, inclusief analysers, begeleiden in het "purchase" traject, ontwikkelen van sample conditionerings systemen voor diverse analyser applicaties etc. t.b.v. een naphta kraker BASF Antwerpen.

2000-2001 KH-Engineering, Sr. Instr. Engineer
Specificeren van brand en infrarood (open path) gas detectie systemen t.b.v. een Chemische plant Shell Pernis. Produceren en controleren van div. instrument specificaties.


Als ondernemer onder eigen verantwoording;

2000: Opstellen analytisch meetprogramma, en ontwerp meet opstelling, naar de samenstelling van pyrolyse gas in een incinerator voor specifiek ziekenhuisafval (Zavin Dordrecht).

2000: Verbeteren div. proces onderdelen waaronder stoom/lucht injectie en hydraulische verplaatsings systemen (Zavin Dordrecht).

2000: Div. kleine uitbreidingen aan de elektrotechnische installatie (Kemira Agro Rozen- burg).

1999-2000: Studie naar de technische en economische haalbaarheid de bestaande DeNOx catalysatoren (honeycombs) op termijn te vervangen door een alternatief (T.b.v. Zavin Dordrecht).

1999: Ontwerp en productie van een "low cost" prototype Lateral Flow Reactor voor kleinschalige reductie van NOx en amalgameren en absorberen van kwik. (T.b.v. CRI Technology Services)

1999: Voorstudie naar de technische en economische haalbaarheid regeneratieve ("swing") absorptie op basis van het "Moving Bed" principe toe te passen voor de emissie reductie van koolwaterstof houdende afzuig en ventilatie gassen (T.b.v. Nevcin Uithoorn).

1999: Studie naar de haalbaarheid van droge rookgasreinigingssystemen voor relatief kleinschalige toepassingen (Ministerie van VROM / Novem).


1999: Studie naar de technische en economische haalbaarheid de bestaande DeNOx
catalysatoren (honeycombs) op termijn te vervangen door een alternatief dat tevens de mogelijkheid biedt de functie van het actieve koolstoffilter over te nemen (T.b.v. Roteb Rotterdam).


1999: Studie naar de technische en economische haalbaarheid de bestaande DeNOx catalysatoren (honeycombs) op termijn te vervangen door een alternatief dat tevens de mogelijkheid biedt de functie van het actieve koolstoffilter over te nemen (T.b.v. Afvalverwerking Rijnmond Rotterdam).

1998: Studie naar de technische en economische haalbaarheid de bestaande DeNOx catalysatoren (honeycombs) op termijn te vervangen door een alternatief (T.b.v. Afvalverwerking Twente Hengelo).

1998: Praktisch onderzoek naar stofbelasting in relatie tot de drukval over een gepakt bed van titania extrusies (CRI Technology Services (Shell Catalysts) Den Haag).

1997: Studie naar vereenvoudiging van "Lateral flow " DeNOx reactoren vanuit een praktische en constructieve benadering (CRI Technology Services (Shell Catalysts) Den Haag).

1997: Productie van 3 schaalmodelen naar vereenvoudigd ontwerp in messing van "Lateral Flow" DeNOx reactoren voor demonstratie en show doeleinden (CRI Technology Services (Shell Catalyst) Den Haag).

1996: Studie naar dieptefiltratie en de daarbij behorende problemen met materiaal doorstroming in "moving bed" actieve koolstoffilters (Zavin Dordrecht, AVR Rotterdam Botlek en Roteb Rotterdam).

1996: Low NOx brander ratio regelingen voor smeltovens (Ferro Rotterdam).

1996: Organiseren en uitvoeren van operator trainings programma's en opstellen van operator bedienings manuals (Roteb Rotterdam).

1995: Studie naar catalytische, keramischbed en/of thermische oxidatie van laag calorische en sterk verontreinigde restgassen (Carbon Black Nederland BV Rotterdam Botlek).

1995: Katalytische en niet-catalytische systemen voor selectieve NOx reductie (Carbon Black Nederland BV Rotterdam Botlek).

1995: Studie naar verbrandingskamers voor volledige en low NOx verbranding van verontreinigde restgassen (Carbon Black Nederland BV Rotterdam Botlek).

1994: Demonstratie project "Moving Bed Filter Reactor" voor stofrijke gasstromen (Ministerie van VROM / Novem).

1993: Hermetisch gesloten mechanische transportsystemen voor transport van chemisch beladen actieve koolstof op basis van as en lagerloze semi flexibele schroeven (AVR Rotterdam Botlek).

1993: PLC besturingen in combinatie met decentrale (lokale intelligentie) besturingen op basis van veldbus systemen (Aimcor Rotterdam Botlek).

1992-1992 Tebodin den Haag, Project Engineer
Voorbereidingen voor de koude en warme in bedrijf name test en startup voor een huisvuil verbrandingsinstallatie inclusief operator trainingen. Deze installatie bevat een E-filter, een halogeen wasser, een SO2 wasser, een A-Kooks filter, een DeNOx reactor en een complete vuilwaterbehandelingsinstallatie. (AVR Rozenburg)

1991-1991 Tebodin den Haag, Project Engineer
Het ontwerpen en schrijven van een Meet handboek voor een stikstof innamestation ten behoeve van het "verarmen" van aardgas. Inclusief het ontwerpen van de calculatie methode, onnauwkeurigheids berekeningen en test en calibratie procedures. (Gasunie plant Pernis)


1990-1991 Tebodin den Haag, Project Engineer
Engineering en ontwerp van logische schakelingen en ontwerp en implementatie van een Siemens AS/OS DCS systeem, commissioning en startup van een verbrandingsoven voor specifiek medisch afval bestaande uit een verbrandingsoven, een afgassen stoomketel, een halogeen wasser, een SO2 wasser en een actief koolstof filter. (Zavin Dordrecht)

1990-1990 Tebodin Den Haag, Project Engineer
Engineering van een on-shore aardgas behandelingsinstallatie inclusief het ontwerp en het schrijven van het gas verkoop meethandboek met berekenings methoden, onnauwkeurigheid berekeningen, test en calibratie procedures voor gas- verkoop aan de Gasunie. Logisch ontwerp en specificatie / evaluatie van het ESD systeem, hoge druk regelkleppen, gasflow herleidings computers en gasflow meet apparatuur. (Clyde petroleum, plant Waalwijk)

1990-1990 Mathew Hall Keynes, Sr. Instr. Engineer
Basic engineering van een waterbehandelings en olie/gas behandelings installatie voor een offshore platform.

1990-1990 Honneywell BV, Sr. Instr. Engineer
Verzamelen, beoordelen en doorgeven van proces data voor een Oxy staal fabriek (onderdrukte verbranding van koolstof). (Oxy II Hoogovens IJmuiden)

1989-1989 Mathew Hall Keynes, Sr. Instr. Engineer
Instrument engineering voor een ABS kunstvezel fabriek. (Dow Chemical Terneuzen)

1989-1989 Unilever Div.Control, Project Engineer
Engineering, instrumentatie en ontwerp van besturingssystemen voor een waterstof hardings proces, meng en doseer systemen en olie blekers voor eetbare olie. (Unilever Turkye)

1988-1989 Honeywell BV, Project Engineer
Engineering en basis ontwerp van programma flowcharts en modificatie voorstellen aan het piping ontwerp en apparaten voor een brouwerij. (Heineken Tuas Singapore)

1988-1988 Unilever Div.Control, Project Engineer
Engineering, instrumentatie en ontwerp van besturingssystemen voor een waterstof hardings proces, meng en doseer systemen en olie blekers voor eetbare olie. (Unilever Oostenrijk)

1986-1988 Honeywell BV, Project Engineer
Ontwerp van programma flow charts en implementatie in een DCS systeem van een Polibed Hydrog Swing Absorber (Union Carbide)

1986-1986 Honeywell BV, Project Engineer
Haalbaarheids studie en pre-engineering voor automatisering met een DCS systeem voor een bitumen raffinaderij. (Smit en Hollander Amsterdam)

1985-1986 Unilever Div.Control, Project Engineer
Engineering van de instrumentatie en ontwerp van het proces controlle systeem en implementatie voor een vet splitsings kolom en een moleculaire destillatie. (Unichema Gouda)

1984-1985 Naarden Chemie, Project Engineer
Instrument and control engineering aan een groot aantal verschillende kleine projecten voor reactie, destillatie, extractie en andere processen in relatief kleine hoeveelheden voor het fabriceren van smaak en geurstoffen. (Naarden Chemie)

1983-1984 Esso Nederland BV, Project Engineer
Engineering en management voor middel grote projecten in de raffinaderij. Technische back-up, ondersteuning, kosten bewaking, planning en management gedurende de turn-around 1984. Engineering, onderzoek, planning en montage ondersteuning van verschillend olie verlies reductie projecten. (Esso raffinaderij Rotterdam)

1982-1983 Mead Johnson, Instr. Engineer
Engineering van instrument specificatie's voor een baby melkpoeder produktie plant.

1980-1982 Cacao De Zaan, Proj. Eng. Instrum.
Ontwerp, ontwikkeling, engineering, instrumentatie en control met een DCS systeem voor een cacao blending, branding en maal plant. (Cacao de Zaan Koog a/d Zaan)

1979-1980 Akzo Chemie, Instr. Engineer
Modificatie aan controle/veiligheids systemen voor een laboratorium voor onderzoek met waterstof onder zeer hoge druk en temperatuur. Ontwerp en engineering van een meet en regel systeem voor een waterstof compressor station. Ontwerp, engineering en installatie ondersteuning van meet en regel systemen voor kleine batch processen. (Akzo Chemie Amsterdam)

1978-1979 I.T.B., Instr. Engineer
Ontwerp en engineering van meet en regel installatie's voor gebouwen automatisering en climaat beheersings installatie's met behulp van data centrale's. (Bredero Beheer Utrecht)

1976-1978 Unilever Eng., Instr. Engineer
Ontwerp en engineering van instrumentatie en besturing (statische solid state logica) voor een vetzuur kristallisatie plant. (Unichema Rep. of South Affrica)
Ontwerp en engineering van instrumentatie en besturing (statische solid state logica) voor een vetzuur destillatie plant. (Unichema Australie)
Ontwerp en engineering van instrumentatie en besturing (dynamische logica) voor experimentele olie blekers voor eetbare olie. (Unilever Denemarken)

1974-1976 Endenburg Electro, E- engineer
Ontwerp en in bedrijfstellen van geavanceerde scheepsinstallatie's met o.a. onbemande machinekamers, boegschroeven en elektrische energie opwekking.

1973-1974 Siemens, Field Engineer
Ontwerp en testen van brand alarm en veiligheids systemen voor vliegveld gebouwen, Duitsland.

1972-1973 Sunvic, Instr. Field Eng.
Beproeven en testen van installaties voor de fabricage van auto's inclusief meet en besturings systemen en logische besturingssystemen met behulp van PLC's. (Volkswagen AG Wolfsburg)

1970-1972 Verschillende bedr., E&I Field engineer
Ontwerp, testen en startups van gecompliceerde scheepsinstallatie's, op olie en chemicaliŽn tankers en verschillende offshore installaties.


TALEN:
Lezen: Schrijven Spreken
Nederlands : goed goed goed
Engels : redelijk redelijk redelijk
Duits : redelijk slecht redelijk


SOFTWAREKENNIS

Windows 95,98 en ME: gebruiker en beheerder niveau
Windows NT4.x, 2000: gebruiker en beheerder niveau
Microsoft netwerken: gebruiker en beheerder niveau

Spreadsheets: Lotus 123, MS Exel
Tekstverwerking: Lotus ProWord, MS Word
CAD: Autocad 12, 13, 14 en 2000