No Title
cv: 7569 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sDirecteur/Projectleider / senior engineer

in overleg
passend werkOPLEIDING:
1979-1985: Atheneum
1985-1989: Technische Universiteit Delft
Faculteit Elektrotechniek
Vakgroep Telecommunicatie
1989-nu Vele technische cursussen op gebied van transmissie, spraak & data: SDH, DWDM, IN, Frame Relay, Fast Packet Switching, IP


SPORT EN ANDERE INTERESSES
Hardlopen, Fitness, Basketbal, Schaken
Reizen, Beleggen

OVERIGE INFORMATIE
Talen: Nederlands en Engels, basis kennis van Duits, Frans en Spaans
Publicaties: "Stability of Mobile Slotted ALOHA Network with Rayleigh Fading, Shadowing and Near-Far Effect", Cornelis van der Plas and Jean-Paul M.G. Linnartz, IEEE Transactions on Vehicular Technology, Vol.39, No.4, November 1990
Referenties: M. Devito, Telfort (nu: Equant in de VS)
P. Elias, BT Ignite
D. Coenmans, Tellwerk
J. Boesveld, Baas


WERKERVARING:
1989-1992
Intercai, Rotterdam
Functie: Technisch Adviseur

Intercai is een adviesbureau op ict-gebied. In mijn functie van technisch adviseur heb ik voor verschillende Nederlandse bedrijven en instellingen gewerkt, waaronder KLM en ING.
De opdrachten die ik heb uitgevoerd waren uiteenlopend van puur adviserend tot projectmanagement van implementatie van nieuwe telecommunicatie-systemen.
Inhoudelijk lag de nadruk op telefonie (PABX-netwerk) en mobiele communicatie (Paging, trunking).


1992-1996
Commissie van Advies inzake Post en Telecommunicatie (CAPT), Den Haag
Functie: Adjunct-secretaris

De CAPT was het gezichtsbepalende adviesorgaan in Nederland op het beleidsterrein van telecommunicatie en post. De CAPT adviseerde aan de Minister van Verkeer en Waterstaat en concentreerde zich voornamelijk op strategische onderwerpen zoals het gewenste tempo van liberalisering van de telecommunicatiemarkt en de manier waarop dit het beste kon geschieden. Het ging daarbij zowel om technische- als ook economische, sociale en juridische vraagstukken.
Als adjunct-secretaris ben ik verantwoordelijk geweest voor het opstellen en uitbrengen van verschillende adviezen, het (laten) uitvoeren van onderzoek, het onderhouden van contacten met belangenorganisaties en de Europese Commissie in Brussel en het organiseren van workshops en conferenties.


1996 - Juni 1999
Telfort, Amsterdam
Functie: Designer

In september 1996 ben ik in dienst getreden bij NS Netwerk Services dat per 1 januari 1997 samen met BT Nederland en NS Telecom opging in Telfort.
Binnen Telfort heb ik verschillende, voornamelijk technische, functies bekleed binnen de Networks organisatie. Allereerst heb ik me beziggehouden met de (gesloten) mobiele netten en het PABX-netwerk van de Nederlandse Spoorwegen. Later kwam ik in de rol van Design Engineer waar ik voor technische ondersteuning zorgde van de verkooporganisatie bij speciale en omvangrijke aanbiedingen. Dit hield in dat ik afhankelijk van de klantbehoefte een technische oplossing uitwerkte die qua haalbaarheid, kosten en levertijd het beste paste. Dit gebeurde uiteraard in samenspel met andere betrokken afdelingen.
Het Gigaport netwerk (IP backbone gebaseerd op vele 10 Gbs verbindingen over DWDM) is een voorbeeld van de projecten waaraan ik gewerkt heb.
In technisch opzicht concentreerde deze functie zich met name op transmissie (Optical Fibre Networks, PDH, SDH en DWDM). Daarnaast kwamen ook zaken als ATM, IP, Frame Relay en voice services aan bod.

Juni 1999 - nu
Cross Connect B.V., Delft
Functie: Directeur
Sinds 1 Juli 1999 ben ik als adviseur / projectmanager werkzaam. De firma Cross Connect is begin 2000 opgericht en is de werkmaatschappij van de heer A.J. van Betlehem en mijn persoon.


Juni 1999 - December 2000
Ingehuurd door Telfort, Amsterdam
Functie: Network Designer

Hierbij een aantal taken die ik als network designer heb uitgevoerd:
* Opstellen en uitwerken van access oplossingen
* Mede-verantwoordelijk voor ontwikkeling van een netwerk ontwerp tool voor vaststellen van optimale access mix (fibre, radio, leased line, xDSL) per geografisch gebied
* Opstellen van het uitrol programma van Telfort voor access fibre in Nederland
* Ontwerp van access fibre netwerken: vaststellen geografische routes, ringstructuren, POPs en koppeling met core transmissie netwerk.
* Opstellen van het uitrol programma van Telfort voor core fibre in Nederland
* Ontwikkeling van capaciteitsmodel
* Ontwerp van netwerk architectuur

Mei 2001 - December 2001
Ingehuurd door Aannemerij Baas, Waddinxveen
Functie: Senior Engineer

Aannemer Baas is één van de huisaannemers van BT Ignite voor het engineeren en bouwen van fibre infrastructuur in Nederland. BT Ignite had op dat moment een grote opdracht binnengehaald voor de realisatie van de backbone voor Bbned, een nieuwe DSL-provider op de Nederlandse markt, maar liep tegen grote problemen bij het waarmaken van de planning. Baas werd uiteindelijk ingeschakeld voor de realisatie van het project en huurde vervolgens Cross Connect (Ed van Betlehem en mijn persoon) in. Ondanks het zeer korte tijdsbestek voor de realisatie en mede door onze inspanning is dit een succesvol project geworden. Mijn inbreng bestond uit:
* Ontwerpen en engineeren van oplossing voor aansluiten van Bbned lokaties op de BT Ignite infrastructuur
* Aansturen en begeleiden van betrokken engineeringsburo's die verantwoordelijk waren voor verdere technische uitwerking en vergunningsprocedures
* Aansturen en ondersteunen van uitvoerende partijen bij de realisatie


December 2001 - Mei 2002
Ingehuurd door Tellwerk Engineering, Waddinxveen
Functie: Projectleider / senior engineer

Tellwerk Engineering is het engineeringsburo van de firma Baas. Tellwerk huurde Cross Connect in om schoon schip te maken zodat dit bedrijf een nieuwe start kon maken. Concreet ging het om het verwerken van een groot aantal achterstallige projecten en het oppakken van nieuwe projecten. Mijn taken waren:
* Leiding geven aan het project, verantwoordelijk voor planning en resources
* Engineering en controle van revisieprojecten
* Begeleiden, ondersteunen en opleiden van (junior) engineers en tekenaars binnen dit buro